Beschreibung der Videos

Southwest Florida Eagle Cam


Vistu vanags (Accipiter gentilis)
Tiešraidē iespējams vērot vienu no Rīgas vistu vanagu ligzdām, kas atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā un ir būvēta papelē. Tā ir atrasta 2013. gadā, kad ligzdu atstāja trīs jaunie putni, savukārt gadu vēlāk ligzdā tika izaudzināti četri mazuļi. Lai gan parasti vistu vanagi uzsāk ligzdošanu 2-3 gadu vecumā, retumis tas notiek jau nepilnu divu gadu vecumā jeb otrajā kalendārajā mūža gadā un tas ir bijis vērojams arī trijos no četriem gadiem, kad mums par šajā ligzdā ligzdojošajiem pāra putniem ir bijusi pieejama informācija. 2013. gadā mātīte bija savā otrajā mūža gadā, savukārt 2015. un 2016. gadā nepilnīgi pieaudzis ir tēviņš, kas ir atšķirams gan pēc mazākā izmēra, gan spalvu tērpa – jauniem putniem ķermeņa apakšpusē ir raksturīgi iegareni raibumi, savukārt pieaugušiem putniem vēderpuse ir klāta ar šķērssvītrām.

Vairāk šeit: http://dabasdati.lv/lv/kameras2017
Forums: http://dabasdati.lv/forums/viewtopic.php?f=25&t=2612

The Northern goshawk nest is located in capital of Latvia - Riga, in urban vicinity. Nest was found in 2013, build in the poplar tree.
The video can be discussed in Looduskalender.ee forum in english: http://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=100&t=794


Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)
Kamerā vērojamā ligzda atrodas Kurzemē, Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma kopš 2014. gada, kad tika atrasta jūras ērgļu pāra ligzda, kas bija uzbūvēta cirsmā atstātā priedē. 2015. gadā ērgļi nolēma pārcelties uz jaunu ligzdu un sāka to būvēt netālu esošas vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 30 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem janvāra nogalē - laikā, kad ligzdas būvēšana bija tikko uzsākta, tā dodot retu iespēju vērot jaunas ligzdas būvēšanas procesu, - līdz šim kameras liktas galvenokārt pie jau vairākus gadus apdzīvotām jūras ērgļu ligzdām.
Vairāk šeit: http://dabasdati.lv/lv/kameras2017
Forums: http://dabasdati.lv/forums/viewtopic.php?f=27&t=3686

The nest of White-tailed eagle is located in W part of Latvia in Durbe County. It is known as White-tailed eagle nesting area since 2014. This nest is interesting with its location in the spruce tree. Camera was installed in winter 2015.
The White-tailed eagles lay eggs (1-3) in the end of February or in the first weeks of March (in rare cases it happens as late as in early April). Incubation usually lasts for 38 days; the young birds are going in their first flight in the age of 2 and a half months.
The video can be discussed in Looduskalender.ee forum in english:
http://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=99&t=869


https://www.zooom.no/havornreiret/live

Tags

Mehrere Videos parallel von Southwest Florida Eagle Cam, Latvijas Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds, Zooom mit Eagle Cam Bald Eagle, Vistu vanags, Accipiter gentilis, Northern goshawk, goshawk, live, bird webcams, tiešraide, putnu kameras, putni, ldf, dabasdati, jūras ērglis, tiešraide, webcams, Haliaeetus albicilla, White Tailed Eagle, Sea eagle, ldf, birds, putni, dabasdati,