Beschreibung der Videos

https://sonnerieshautsdefrance.com/socx/
Ré#3 - La#3 / dis' - as'

Cloche 1: "Saint-Maur II", Diamètre 128,6 cm, Poids 1 315 kg, Fondue par Voegelé de Strasbourg, à Socx, en 2 010, Chante le Ré#3
Cloche 2: Nom N.C.,  Diamètre 80,4 cm, Poids 322 kg, Fondue par Gallois, Lieu N.C., en 1 844, Chante le La#3
Cloche Déposée: "Saint-Maur", Diamètre environ 130 cm, Poids 1 292 kg, Fondue par Toussaint (Les Frères) & P. Cambon, à Lille, en 1 700, Chantait le Ré#3

Je tiens a remercier chaleureusement la municipalité de Socx, pour l'autorisation que de monter au clocher de l'église et de faire sonner les cloches, spécialement pour cette vidéo.

Je remercie particulièrement Mr C. Bécuwe, 2e adjoint au maire, pour sa grande disponibilité, son accompagnement tout au long de notre visite, ainsi que pour ses diverses  infos sur l'histoire de cette nouvelle cloche. Mr BécuweIl est l'auteur d'un très beau film sur la fonte de la cloche, son film se nomme "Saint-Maur, la résurrection", un très beau film que je vous conseille.


Ik presenteer u: het gelui van de Diessense Willbrorduskerk!

0:14 uurslag op klok 1
0:56 klok 3
2:44 klok 2
4:42 klok 1
6:30 volgelui

De kerk: In de 12e eeuw is bekend dat er een kerk staat in het dorpje Diessen. Zo vermeldt een oorkonde uit 1161. In de vijftiende eeuw is begonnen aan de bouw van de huidige kerk. Pas in de zestiende eeuw kon de kerk voltooid worden en sinds 1556 werd zij gewijd. Van 1648 tot 1796 was het geen katholieke kerk, maar hielden de protestanten hun diensten. De katholieken deden dat toen tussentijds in een schuilkerk. Nadat zij weer katholiek was geworden, werd de kerk weer in laat-barokke stijl ingericht: met pracht en praal binnen de gotische muren. Door Bernardus van Hirtum werd in 1859 een orgel gebouwd, met 2 klavieren en een aangehangen pedaal.

Het gelui: In 1822 resp. 1823 werd een driegelui gegoten door Petit & Fritsen. De middelste klok werd hergoten omdat deze een scheur had. De opschriften vermeldden dat het motief een grote drieklank zou zijn geweest. In 1943 werden de klokken, zoals vele anderen, gevorderd aan de Nazi's. Vandaag de dag hangt er een gelui wat in 1948 resp. 1949 door dezelfde gieter gegoten werd. Het overbekende TeDeum op f' is an sich niet zo bijzonder, maar door de rechte luidassen (die al in 1949 gemonteerd werden!) klinken deze klokken prachtig. Interessant om te vermelden is, is dat tot ruim tien jaar geleden de klokken nog met de hand werden geluid. De luidgaten zijn ook nog duidelijk zichtbaar onderin de kerk.

Klok 1:
Gieting: Petit & Fritsen, 1948
f'
DRIE KLOKKEN SIERDEN EENS / DEEZ' OUWE
TROUWE TOREN / EN LIETEN D'R STEM /IN WIJDE
OMTREK HOREN // A.D. 1948 // PETIT ET FRITSEN ME
FUDERUNT.

Klok 2:
Gieting: Petit & Fritsen, 1949
as'
VIJANDELIJK RUW GEWELD / KWAM DAT GELUID
VERSTOREN // A.D. 1949 // PETIT ET FRITSEN ME
FUDERUNT.

Klok 3:
Gieting: Petit & Fritsen, 1948
bes'
ONZ' STEM WEER HERSTELD / WIJ ZINGEN ALS VOREN //
A.D. 1948 // PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT.

Opname: zondag 25 oktober 2015, ca. 9:00. Het betreft de reguliere luiding op zondag voor de dienst van 9:30. De luiding is speciaal aangepast voor de documentatie van het gelui.

Bronnen: reliwiki, H. van Nieuwenhoven (1992), Klokkenvordering 1942-1943. Alsmede: Wat Dies….meer zij (De Deusone 1990).

Met veel dank aan pastoor Steven Barberien voor het apart en samen luiden van de klokken speciaal voor ons, en voor de uitnodiging om te komen, alsmede Ralph voor het vervoer en het mee!


Kortemark (België, West-Vlaanderen).

Een voorstelling van de luidklokken van de Sint-Bartholomeuskerk te Kortemark, gelegen tussen Roeselare, Diksmuide en Torhout.

Tonen: es1, f1, g1, f2 / mib3, fa3, sol3, fa4.

00:00 Klokken 2 & 3 (f1, g1) + foto's van de kerk
01:54 Luiden klok 4 (f2-fa4)
03:16 Luiden klok 3 (g1-sol3)
05:12 Luiden klok 2 (f1-fa3)
07:17 Luiden klok 1 (es1-mib3)
08:47 Driegelui (synchroon). Bewegend beeld vanaf 09:46)
12:09 Driegelui (es1, f1, g1)

1) Sint-Bartholomeus, es1
Gewicht: 1.321 kg
Diameter: 1,290 m
Gegoten in 1948 door Marcel Michiels Jr. te Doornik.

2) Maria, f1
Gewicht: 1.045 kg
Diameter: 1,170 m
Gegoten in 1948 door Marcel Michiels Jr. te Doornik.

3) Sint-Barbara, g1
Gewicht: 788 kg
Diameter: 1,060 m
Gegoten in 1948 door Marcel Michiels Jr. te Doornik.

4) Sint-Godelieve, f2
Gegoten in 1921 door Marcel Michiels Sr.(?) te Doornik.


Kortemark (Belgique, Flandre-Occidentale)
Une présentation des quatre cloches de l'église Saint-Bathélemy
Notes: mib3, fa3, sol3, fa4


Met dank aan de pastoor, Dhr. Demeester, voor zijn toestemming om de klokken op te nemen.
Ook dank aan Joeri De Vreese voor de assistentie.

Tags

Mehrere Videos parallel von SHDF - Sonneries Hauts-De-France, Leander Schoormans, Stormklok mit , Diessen (City/Town/Village), Sint Willibrordus, klok, kerkklok, luidklok, klokken, kerkklokken, kerk, eglise, church, bell, cloche, glocke, kirchenglocken, heilige mis, mis, kerkdienst, tilburg, Kortemark, België, Belgium, Belgique, Belgio, Belgica, Belgien, campane, zvony, campanas, klok, klokken, kerkklokken, luidklokken, glocke, glocken, bell, bells, chimes, cloche, cloches, sonnerie, bourdon, Sint-Bartholomeus, Sint-Bartholomeuskerk, kerk, church, église, kirche, Vlaanderen, West-Vlaanderen, Michiels, Marcel Michiels, Doornik, Tournai, Tornaci