Beschreibung der Videos

https://sonnerieshautsdefrance.com/arneke/

Do#3 - Mi3 / cis' - e'

Cloche 1: « Marie », Diamètre 139,8 cm, Poids 1 650 kg, Fondue par J. Drouot, à Maisoncelles, en 1 846, Chante le Do#3
Cloche 2: « Saint-Gohard », Diamètre 110,3 cm, Poids 770 kg, Fondue par P. Drouot, à Douai, en 1 876, Chante le Mi3

Je tiens à remercier Mr F. Ampen, Maire de la commune d’Arnèke, pour son aimable accueil et sa disponibilité tout au long de ma visite dans son église, je le remercie également pour l’autorisation de faire sonner les cloches pour réaliser ce petit reportage. Enfin, remerciements pour les divers documents fournit.

Facebook: https://www.facebook.com/SonneriesHDF/


Geertruidenberg (NL), de klokken van de Geertruidskerk (solo en volgelui)
Volgelui: 11:31
Solo:
klok 4: 0:04
klok 3: 2:35
klok 2: 4:53
klok 1: 7:47

Deze laatgotische Kruiskerk, die aan Sint Gertrudis is toegewijd, zou volgens de legende op de plaats staan waar zij een houten kapel had gesticht. De bouwgeschiedenis begint aan het eind van de 11e eeuw. Eerst stond er een Romaanse kerk van tufsteen. Omstreeks 1200 werd het schip in zuidwaartse richting uitgebreid. Daarna volgde de aanzet tot een toren tegen de westmuur, maar pas in het jaar 1315 werd de bouw van de toren voortgezet. In 1325 werd de noordelijke zijbeuk gebouwd. Rond 1400 werd begonnen met de bouw van het koor en de daar ondergelegen crypte. Vervolgens aan de noordzijde de nieuwe O.L.Vrouwekapel, waarvan de fundamenten en trappen, nu nog aanwezig zijn.

Het zuidelijke trancept werd voor 1421 gebouwd. Tijdens de belegering en inname van de stad door de Dordtenaren in 1420, ging ook de Sint Gertrudiskerk in vlammen op. Het nieuwe koor en de crypte bleek toen nog steeds in aanbouw te zijn. Na deze brand werd deze crypte nooit voltooid. De verwoeste stenen gewelven werden vervangen door houten tongewelven, wat een verarming van het gebouw inhield.
Als laatste volgde het noordelijke trancept. De herhaaldelijke belegering van de stad gedurende de 80-jarige oorlog en gedurende de oorlogen tegen de Fransen, werden de kerk noodlottig. Zo werd tijdens de belegering van de stad door Prins Maurits in 1593 de toren gedeeltelijk verwoest.
In 1955 werd pas de restauratie van de kerk ter hand genomen, tot 1990 toe. Op 17 maart 1990 werd de totaal gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen. De Geertruidskerk heeft nu een prachtige crypte, tekst- en rouwborden en wapens.
(Bron pagina PG Geertruidenberg)

Sinds 1447 heeft Geertruidenberg een luidklok, die gegoten werd door, zoals hij zich noemt, 'ian die clocgieter van venloe'.
In 1615 goot Evert Vos er een luidklok bij, die in 1647 werd uitgebreid met een klok van Cornelis en Dirck Jansz. Ouderogge uit Rotterdam. Dit bleef ongeveer tot 1943 zo, waarnaar er twee luidklokken in 1961 weer voor in de plaats kwamen. De grote klok met haar zingende lage prime is de basis in het gelui, de andere historische klok was muzikaal een lastige - ze vormt een tritonus met klok 1 - met het lichte profiel en de licht zwevende klank heeft zij een andere klank binnen het gelui. De Eijsbouts-klokken zijn wel modern gestemde klokken, hoewel er bij de a'-klok verbluffend goed rekening is gehouden met de grote terts cis" ; de afwijking is 35 cents van de gewoonlijke kleine terts c".
In 1537 werden er voorslag-klokken gegoten door Jasper Moer, die in de achttiende eeuw helaas verloren gingen. Met de luidklokken werden er in 1961 ook beiaard-klokken gegoten, die over twee octaven beschikken, plus een lage bes en g.

1 - Maria - Jan van Venlo, 1447 - 1121 mm - fis'
2 - naamloos - Eijsbouts, 1961 - 912 mm - a'
3 - naamloos - Cornelis en Dirck Jansz. Ouderogge, 1647 - 751 mm - bis'
4 - naamloos - Eijsbouts, 1961 - 726 mm - cis''

Opname: maandag 3 juli, ca. 10:20. Het was een speciale luiding voor de documentatie.

Hartelijk dank aan beheerder Paul Koedijk en ds. G.A. van de Weerd voor de vriendelijke en gastvrije ontvangst, het mogen luiden, de koffie en niettemin de toestemming om het orgel te bespelen!
Tevens gaat mijn dank uit aan Ralph die aan de opname bijdroeg!


Tournai (Belgique, Province du Hainaut)
Doornik (België, Henegouwen)

Une présentation des quatre cloches de volée de l'église Saint-Brice.
Notes: La2, mi3, sol3, fa4

Een voorstelling van de vier luidklokken van de Sint-Brixiuskerk, gelegen op de rechteroever van de Schelde.
Tonen: A°, e1, g1, f2

00:00 Deelgelui (e1, g1, f2) + halfuurmelodie / Sonnerie partielle + images de l'église + mélodie de la demi-heure du petit carillon.
02:11 Uurmelodie klokkenspel / Mélodie de l'heure du carillon.
03:21 Klok 4 (f2/fa4)
04:47 Klok 3 (g1/sol3)
06:47 Klok 2 (e1/mi3)
09:15 Bourdon (A°, La2)
14:03 Volgelui/ plénum '(sans la petite cloche) (A°, e1, g1,)

1) Bourdon, A°
Gewicht: ca. 4.000 kg?
Gegoten door / Coulée par Eijsbouts, Asten, 1987

2) e1 / mi3
Gewicht: ca. 1.100 kg?
Gegoten door / Coulée par Eijsbouts, Asten, 1987

3) g1/sol3
Gewicht: ca. 670 kg?
Gegoten door / Coulée par Eijsbouts, Asten, 1987

4) f2 / fa4
Gewicht: ca. 130 kg?
Gegoten door / Coulée par Eijsbouts, Asten, 1987

Deelgelui op zaterdagavond (buitenopname): https://www.youtube.com/watch?v=eYd5BIZQTgk

De toren van de Sint-Brixiuskerk deed dienst als belfort voor het stadsdeel op de rechteroever van de Schelde en bevat naast vier luidklokken ook een klokkenspel van 24 klokken, gegoten door Eijsbouts. Oorspronkelijk bezat de kerk negen luidklokken en een beiaard van 37 klokken. De bourdon 'Louise' van ongeveer 4.095 kg werd omstreeks 1471 gegoten onder de regering van Lodewijk XI van Frankrijk. Een tweede klok uit 1471, genaamd Martine, woog 2.400 kg. Een derde meer recente klok vulde uiteindelijk de twee andere aan.

De Sint-Brixiuskerk bevat nog romaanse delen uit de 12de eeuw waaronder de vieringtoren, delen van het schip, de crypte en de basis van de westtoren. In de 13de en 14de eeuw werden de zijbeuken en het koor in vroege gotiek gebouwd. Hierdoor werd Sint-Brixius één van de eerste voorbeelden van een hallenkerk.
Nabij de Sint-Brixiuskerk werd in 1653 het graf van de Merovingische koning Childerik gevonden met vele grafgiften waaronder gouden bijen.


Le clocher de l'église servait comme beffroi pour le quartier sur la rive droite de l'Escaut. A l'origine, le clocher abritait neuf cloches de volée et un carillon de 37 cloches. Avant 1940, il y avait trois cloches de volée: le bourdon 'Louise' de 4 tonnes, qui a été coulé vers 1471 et la cloche Martine de la même année de 2.400 kilos. Il y avait aussi un troisième cloche de volée plus petite. Toutes les cloches ont été détruites dans l'incendie de l'église provoqué par les bombardements allemands en 1940. Aujourd'hui, il y a de quatre cloches de volée et un carillon Eijsbouts de 24 cloches.

L'église Saint-Brice contient des éléments romans et gothiques. De l'église romane subsistent encore la tour de croisée, une partie de la nef, une crypte et la base de la grande tour. Le choeur et les bas-côtés datent du 13ième et 14ième siècles.
L'église Saint-Brice est aussi connue pour la découverte de la tombe du roi des Francs Childéric Ier.


Remerciements au Doyen de Tournai pour son autorisation de filmer les cloches . Egalement grand merci à Mr. Ottevaere, président de la fabrique d'église et au sacristain Mr. Gérard pour leur accueil chaleureux!

Ook dank aan Joeri De Vreese voor het vervoer en de assistentie in de toren.


An extract of a quarter peal of Grandsire Caters on the glorious 32-0-20cwt Taylor ring of 10 at Maidstone, Kent. Thanks to Alex Runting for providing the belfry views! In my books, these are the best ring of ten bells out there. Gorgeous tone, go well (but need working at to keep in the right place) and clear in the ringing chamber. This quarter peal was rung for evensong, on All Saints Day at All Saints in Maidstone. Fitting, eh? :^)

Here is the link to the BellBoard publication: https://bb.ringingworld.co.uk/view.php?id=1308927

Tags

Mehrere Videos parallel von SHDF - Sonneries Hauts-De-France, Leander Schoormans, Stormklok, Ringer Jake mit , klok, kerk, luidklokken, klokken, kerkklok, luidklok, venlo, geertruidenberg, noord-brabant, Tournai, Doornik, Saint-Brice, Sint-Brixius, klok, klokken, kerkklokken, luidklokken, campane, campanas, zvony, glocke, glocken, bell, bells, chimes, campans, Tornaci, Michiels, kerk, church, église, Schelde, Escaut, Merovingers, Mérovingiens, Henegouwen, Hainaut, Belgique, Belgium, Belgien, Belgio, Belgica, Eijsbouts, Asten, bourdon,