Beschreibung der Videos

Live Black stork nest cam in Estonia
Find out more here: https://www.kotkas.ee/uudised/black-stork-nest-camera-2020
Forum in English: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=2&t=1021

Current Black Stork nest is situated in Karula National Park, southern Estonia. We know this nest since 2016. Every year here has been successful breeding with 2-3 chicks fledged, but this year it could be different. Male is on nest, refreshes it, but no female seen, yet. Hopefully we need to change the last sentence soon... Single males are rather common situation in Black Stork nests in Estonia, on the northern limit of their range. Last two years, thank to watchers donations we did have possibility to see further movements of juveniles fledged in this nest. One of five juveniles born and fledged 2018 is alive and flying north this spring. Watchers named this bird as Karula, possible to look in migration map: http://birdmap.5dvision.ee/EN

1st egg - May 14; 2nd egg - May 18 (a month later than average)
Incubation period is 32-36 days
-------------------------
Must-toonekure pesakaamera.
Lisateavet leiate siit: https://www.kotkas.ee/uudised/must-toonekure-pesakaamera-2020
Foorum (ingl. k): https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=2&t=1021

See must-toonekure pesa asub Karula Rahvuspargis. Teame seda alates 2016. aastast ja seni on igal aastal siin ka edukalt pesitsetud, aga tänavu ei pruugi see nii minna. Isalind on küll pesal aga paarilist pole talle veel saabunud. See on kahjuks tavapärane olukord Eestis. Kahel aastal oleme tänu vaatlejate toele saanud jälgida selle pesa poegade elu ka peale pesast lahkumist. Viiest pojast on praegu veel elus üks, kellele vaatlejad panid nimeks samuti Karula. Tema liikumisi saab järgida rändekaardil: http://birdmap.5dvision.ee/

1. muna - 14. mai; 2. muna - 18. mai (kuu aega hiljem kui keskmiselt)
Haudeperiood on 32-36 päeva


Live Osprey nest cam in Estonia
Find out more here: https://www.kotkas.ee/uudised/osprey-nest-camera-vorumaa-2020
Forum in English: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1024

Osprey webcam has been on this nest since 2012. Military exercises, construction activities and traffic noise from road and railway can be heard through the camera. So it is not a remote place, but the Ospreys chose this nestingsite themselves in 2011. Side view of the nest from the first camera season (2012, August) can be seen on Eagle Club cameras web page: https://www.kotkas.ee/klubi/kaamerad

1st egg - April 16; 2nd egg - April 19; 3rd egg - April 22
1st and 2nd chick - May 26; 3rd chick - May 27
Fledging at the end of July
-----------------------------------
Kalakotka pesakaamera
Lisateavet leiate siit: https://www.kotkas.ee/uudised/kalakotka-pesakaamera-vorumaal-2020
Foorum (ingl. k): https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1024

Kalakotka kaamera asub selle pesa juures alates 2012. aastast. Pesakaamerast võib kuulda militaarharjutusi, ehitustegevust ning maanteelt ja raudteelt kostuvat müra. Seega pole see just eriti kõrvaline koht, aga kotkad valisid selle siiski ise oma pesapaigaks 2011. aastal. Sama pesa küljelt vaadatuna on Kotkaklubi kaamerate lehel: https://www.kotkas.ee/klubi/kaamerad

1. muna - 16. aprill; 2. muna - 19. aprill; 3. muna - 22. aprill
1. ja 2. poeg - 26. mai; 3. poeg 27. mai
Pojad lennuvõimestuvad juuli lõpus


Live Osprey nest cam in Estonia
Find out more here: https://www.kotkas.ee/uudised/osprey-nest-camera-tartumaa-2020
Forum in English: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1019

This osprey nest has been observed with a webcam since 2013. Thanks to our donators we have been able to update the webcam system during this time. Currently, we are using optics with a fairly wide-angle lens, which is why the curvature of the Earth is magnified (compared to human eye). However, the camera lens is thus only 1m from the nest. The nest tree is located in an area with storm damage, where only a few storm-resistant trees have remained. The main events, observations and introductions of inhabitants, etc. can be found in the forum https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1019

1st egg - April 22; 2nd egg - April 25; 3rd egg - April 28
1st chick - May 29; 2nd chick - June 2
Fledging at the end of July
----------------------------------------
Kalakotka pesakaamera
Lisateavet leiate siit: https://www.kotkas.ee/uudised/kalakotka-pesakaamera-tartumaal-2020
Foorum (ingl. k): https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1019

Kaamera on selle kalakotka pesa juures olnud alates 2013. aastast. Selle aja jooksul oleme toetajate abil saanud ka tehnikat uuendada. Praegu kasutame üsna laia vaatenurgaga optikat (võrreldes inimsilmaga), mistõttu on maakera kumerus silmapiiril võimendatud. Samas, kaamera objektiiv on vaid 1m kaugusel pesast. Pesapuu asub tormimurru alal, kus vaid üksikud tormikindlamad puud alles on. Peamised sündmused, samuti info pesitsevate lindude kohta, on leitavad foorumist (ingl. k) https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=56&t=1019

1. muna - 22. aprill; 2. muna - 25. aprill; 3. muna - 28. aprill
1. poeg - 29. mai; 2. poeg - 2. juuni
Pojad lennuvõimestuvad juuli lõpus.


Live Lesser Spotted Eagle nest cam in Estonia
Find out more here: https://www.kotkas.ee/uudised/vaeike-konnakotka-pesakaamera-2020
Forum in English: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=25&t=1017
Migration map: http://birdmap.5dvision.ee

The nest of the Lesser spotted eagles is situated in the Spotted eagles research area in Tartu County Estonia, where this species has been studied since the mid-1990s, ie for more than 20 years. GPS tracking devices, colored leg rings (Estonian color is white), track cameras and now a webcam are used as research tools. Both adults are equipped with tracking devices that make it easy to distinguish between them. Karin's older generation transmitter has a protruding antenna, which Indrek’s does not have. Karin's migrations since 2011 can be viewed on the migration map http://birdmap.5dvision.ee.

1st egg - May 1
1st eaglet - June 9
Fledging in the first half of August
-------------------------
Väike-konnakotka pesakaamera.
Lisateavet leiate siit: https://www.kotkas.ee/uudised/vaeike-konnakotka-pesakaamera-2020
Foorum (ingl. k): https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?f=25&t=1017
Rändekaart: http://birdmap.5dvision.ee

Väike-konnakotkaste pesa asub Tartumaa konnakotkaste uurimisalal, kus selle liigi uurimisega on tegeletud juba 1990-ndate keskelt, st üle 20 aasta. Uurimisvahenditena kasutatakse GPS-jälgimisseadmeid, värvilisi jalarõngaid (Eesti värv on valge), rajakaameraid ning nüüd ka veebikaamerat. Mõlemad vanalinnud on varustatud jälgimis-seadmetega, mille abil on neid teineteisest kerge eristada. Karini vanema põlvkonna saatjal on väljaulatuv antenn, mis Indreku omal puudub. Karini rändeid alates 2011. aastast on võimalik vaadata rändekaardilt http://birdmap.5dvision.ee.

1. muna - 1. mai
1. poeg - 9. juuni
Pojad lennuvõimestuvad augusti esimeses pooles

Tags

Mehrere Videos parallel von Eagle Club Estonia / Kotkaklubi, Eagle Club Estonia / Kotkaklubi, Eagle Club Estonia / Kotkaklubi, Eagle Club Estonia / Kotkaklubi mit , , ,