Beschreibung der Videos

Sittard NL: Kerkklokken Katholieke St. Petruskerk (Solo & Plenum)

De Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk, ook wel Grote- of Sint Petruskerk genoemd, is een kerk in het centrum van Sittard. De voormalige kapittelkerk doet sinds begin 19e eeuw dienst als parochiekerk. De kerk is een driebeukige gotische kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, zijkoren en een forse westtoren met flankerende torentjes. Ze is als geheel een voorbeeld van Maasgotiek. De kerktoren is met 83 meter de hoogste van Limburg.
De oorspronkelijke parochie dateert vermoedelijk al uit de vroege middeleeuwen; tot de 12e eeuw werden de meeste bisschopskerken aan Petrus gewijd. In 1299 werd aan de kerk een kapittel met twaalf seculiere kanunniken verbonden, nadat Walram de Rosse van Valkenburg hiertoe een jaar eerder een verzoek had ingediend. Dit verzoek kan zowel religieuze als politieke motieven hebben gehad. Nadat Walram het bestuur over Sittard en omgeving had verkregen, beschouwde hij deze plaats als het centrum van zijn territorium. De stichting van een kapittel zou de stad meer aanzien geven.
Of Walram de Rosse de kapittelkerk beoogde als toekomstige grafkerk voor zichzelf en zijn dynastie, is niet bewezen, hoewel hij volgens de traditie in de voorloper van de huidige kerk zou zijn begraven. Walram en enkele van zijn opvolgers stichtten diverse jaardiensten aan de kapittelkerk. Een deel van de inkomsten van de kerken van Sittard, Munstergeleen en Susterseel, kerken waarover Walram de voogdij bezat, gingen naar het kapittel. In 1336 werd ook de kerk van Merkelbeek door de Luikse prinsbisschop Adolf van der Mark aan het kapittel toegewezen.
De oudste delen van de kerk zijn gebouwd van baksteen. Wellicht is dit gedaan om kosten te besparen. Dit geldt voor het huidige schip, dat uit omstreeks 1400 moet dateren (volgens sommige bronnen uit ca. 1350). Ook delen van het muurwerk van het transept zijn van baksteen. Later werd overwegend gebruikgemaakt van mergel. In de 15e eeuw werd het koor verbouwd en uitgebreid met twee traveeën en een apsis.
Uit een akte van 1505 blijkt dat de kerktoren uit deze periode dateert. In de 16e eeuw werd ook de Mariakapel bij het noordelijk dwarsschip verhoogd.

Gegevens van de klokken:

Klok 1: C1, Van Bergen Heiligerlee, 1949
Klok 2: D1, Van Bergen Heiligerlee, 1949 (gescheurd)
Klok 3: F1, Van Bergen Heiligerlee, 1949
Klok 4: G1, Van Bergen Heiligerlee, 1949
Klok 5: A1, Van Bergen Heiligerlee, 1949
Klok 6: C2, Van Bergen Heiligerlee, 1949

Bedankt aan Anton voor het filmen, en aan Jesse, Robert en Leander voor de assistentie. Ook bedankt aan de koster voor het openstellen van de toren en de toestemming voor het opnemen van de klokken.

Opnamedatum: Zaterdag 30 december 2017 tussen 14:00 en 14:30


Das Benediktinerstift unserer lieben Frau zu den Schotten befindet sich im 1. Wiener Gemeindebezirk auf der Freyung.

Es läutet die große ,,Heinrich Jasomirgott-Glocke'' zur Sterbestunde unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi.

Die Glocke erklingt im Ton a0 und wurde 1964 (Umguss von 1957) von Pfundner gegossen. Sie hängt in der unteren Glockenstube.

Warum Pfundner die Glocke so stark gekröpft aufgehängt hat ist nicht bekannt. Sie könnte auf jeden Fall an einem geraden Joch schwingen; Platz gibt es genug.
Ebenso ist die Herkunft des Böhlerklöppels, welchen Pfundner zu einem Gegengewichtsklöppel umgebaut hat, unbekannt.
Im Schottenstift gab es nämlich nie Böhlerglocken.

Wie man sieht ist das Joch sehr breit. Das liegt daran, dass der Glockenstuhl ursprünglich zwei Fächer besaß, welche durch herausnehmen der Mittelbalken zu einem einfächrigen Stuhl umfunktioniert wurde.

Tags

Mehrere Videos parallel von Chardy van Riel, Labialglocke mit kerkklokken, kerkklok, klok, glocken, cloches, campanas, campanille, Sittard, Van Bergen, bel, Limburg,