Beschreibung der Videos

213) De kerkklokken van de Dorpskerk te Voorst!
https://youtu.be/DC9ZdsFdlRo
Zaterdag 18 juli 2020, 12:00 uur


0:00 Dronebeelden kerk en foto's + uurslag
0:38 Kerkklok 2 - luiden 1:11
2:57 Kerkklok 1 - luiden 3:36
5:29 Luiden volgelui


Al in de 9e eeuw was er sprake van een kerkgebouw in Voorst, gesticht door de Abdij van Prüm. De tufsteen toren dateert grotendeels uit de 12e eeuw. In die tijd werd het houten kerkgebouw vervangen door een gebouw van tufsteen. Het is zeer waarschijnlijk dat in deze toren destijds ook al één of meerdere klokken zullen hebben gehangen.

In de 15e eeuw werd de huidige kerk gebouwd, achtereenvolgens verrezen het koor en het pseudobasilikale schip en daarna werd de toren verhoogd. Voor de bouw van deze kerk werd baksteen gebruikt, waarbij de oude tufsteen van de afgebroken kerk hergebruikt werden voor de bekleding van de buitenzijde van de kerk. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan de Heilige Drievuldigheid ofwel de Heilige Trinitas.

Zoals in omliggende dorpen, zijn ook in Voorst tijdens de diverse Gelderse oorlogen de klokken uit de toren verdwenen. De eerste vermelde klok werd in 1678 gegoten. Het gaat hierbij om ee door Gerrit Schimmel gegoten klok, van wie de kleinere klok volgde in 1680. In de Tweede Wereldoorlog is de kleine klok afgevoerd en helaas omgesmolten. Pas in 1960 werd zij weer vervangen door een modern exemplaar.

Op de klok zijn naast een herinnering aan de oude klok tevens de namen van het college van Burgemeester en Wethouders en Secretaris en het jaartal 1960 vermeld. Dit in lijn met de andere moderne klokken uit de gemeente Voorst, namelijk Nijbroek, Twello en Terwolde. Betreffende klokken zijn als één opdracht gegoten. De klokken van Voorst worden nog altijd handmatig geluid. De grote voor kerkdiensten in de hal van de toren, de kleine bij bijzondere gelegenheden. Haar touw eindigt een verdieping hoger bij het oude uurwerk en balgenkamer van het orgel.


→ Kerkklok 1: Gerhart Schimmel, 1678, 1261 mm, dis1

SOLY DEO GLORYA * BERNARDVS * VMBGROEVE * PREDYKANT * TOT * VOORST * YACOB * EVERS * VAN * BEECK * EN * HENRYCK * BOEMER * KARCKMEISTERN *
TOT * VOORST * HEBBEN * MY * DOEN * GYETEN * DOER * GERRYT * SCHYMMEL * YN * DAVENTRYAE * 1678

[wapen]
WILHELM * HERM * VAN
BROCK HVISEN * HEERE
TOE * DE * LACKMER* *
YOHANNA * VAN * ESSEN
VROV * TOE * DE * LACKMER
EHELVY

[wapen]
YOHAN VAN * STEENBERGEN
HEERE * TOT * NYENBEECK
AGNES * THERESYA * VAN * BAER
VROV * TOT * NYENBEECK * EHELVY

[wapen] WYNANT * VAN * RENESSE
VAN * WILP * HERE * TOE * DEN
OLDEN * POL * YOHANNA * MARYA
VAN * BAEXEN * VROV * TOE * DEN
OLDEN * POL * EHELVY

→ Kerkklok 2: Eijsbouts, 1960, 1001 mm, fis1

+ TIJDENS HET BESTUUR VAN MR. G.W.J. BARON VAN DER FELTZ, BURGEMEESTER; J.J. MEULENBROEK EN J.H. BERENDS
+ WETHOUDERS EN G. PONGERS, SECRETARIS WERD DOOR KLOKKENGIETERIJ B. EIJSBOUTS N.V. TE ASTEN GEGOTEN.

MOGE MIJN KLANK DIE IN 1960 WERD
GEBOREN, DE HERINNERING LEVEND
HOUDEN AAN MIJN IN 1943 GEROOFDE
VOORGANGSTER, WIER GEDACHTENIS
IK OP MIJN ANDERE ZIJDE DRAAG.

GERHARD SCHIMMEL
ME FECIT DAVENTRIAE 1680
SOLI DEO GLORIA


Met dank aan de heer Van der Lit!


Es läuten die drei Glocken der kath. Kirche St.Marien in Glandorf-Schwege.


Informationen über die Kirche bitte hier entnehmen:
http://www.st-johannis-glandorf.de/geschichte/st-marien-schwege/index.html


Glocken:
Im Turm der Schweger Kirche befinden sich drei Glocken welche 1930 von der Glockengießerei Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher gegossen worden sind. Erstaunlicherweise haben diese drei Exemplare den 2. Weltkrieg überlebt.

Glocke 1
Ton: fis'
Gießer: Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher
Gußjahr: 1930

Glocke 2
Ton: a'
Gießer: Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher
Gußjahr: 1930

Glocke 3
Ton: h'
Gießer: Petit & Gebr. Edelbrock, Gescher
Gußjahr: 1930


Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, insbesondere an ein Bekannten für die Organisation und an die Küsterin für die Ermöglichung!


Außenfotos: Luca Gans (Danke nochmal!)
Innenfotos: Osnabrücker Glocken

Tags

Mehrere Videos parallel von Niels van der Giessen, Osnabrücker Glocken mit kerkklokken, kerkklok, luidklok, luidklokken, kerk, bel, kerkbel, carillon, klokkenspel, beiaard, luidas, diameter, gewicht, gieter, eijsbouts, van bergen, hemony, petit, fritsen,