Beschreibung der Videos

Kerkklokken RK Sint-Petrus Bandenkerk in Leende (onder Eindhoven).

Video-inhoud:

00:00 Intro
00:15 Kerkklok 4
01:37 Kerkklok 3
02:55 Kerkklok 2
04:57 Kerkklok 1
06:53 Volgelui
12:05 Uitluiden

Voor een dorp als Leende is de kerk best groot en ook zeker de enorme toren. Een redelijk groot viergelui is dan ook zeker op zijn plaats. De klokken zijn allemaal naoorlogs en in verschillende jaren achter elkaar gegoten. Kenmerkend zijn de licht gekrukte luidassen, die bij veel naoorlogse P&F klokken te zien zijn. De luidas van klok 3 is later vermoedelijk vervangen en heeft een nieuwe, helaas diepere krukas gekregen met een groot luidwiel. Dit is waarschijnlijk omdat deze klok als angelusklok dient en twee keer per dag luidt. Dan kan de klok snel in werking gezet worden en luidt deze ook niet zo lang uit. Het is helaas wel te merken in het volgelui. Deze begint meteen met luiden terwijl de andere drie nog op gang moeten komen. Het tempo van deze klok ligt lager t.o.v. de andere drie klokken. Ook het uitluiden is jammer. Deze geeft maar een paar naslagen, terwijl de andere klokken veel meer naslagen geven. De klokken worden via een Apollo I automaat aangestuurd, een oude dus. Vandaar dat je de klokken niet afzonderlijk van elkaar kan inschakelen en dat zowel het inluiden als uitluiden behoorlijk rommelig verloopt.

De vier klokken hangen in stalen klokkenstoelen. Deze stalen klokkenstoelen staan op een veel grotere houten klokkenstoel.

Drie van de vier klokken hebben slaghamers. Die van klok 3 dient voor het angelusslagwerk. Klok 2 slaat om kwart over en half. En klok 1 slaat om kwart voor en heel.

We hebben met solo luiden de klokken handmatig geluid. Ik stond onder de klokken te luiden en Tim heeft gefilmd. Ook het eerste gedeelte van het volgelui heeft Tim gefilmd, ik heb beneden de klokken aangezet. Na vijf minuten stoppen ze vanzelf. Halverwege is duidelijk te zien dat ik het overneem. Ik had niet door dat mijn camera enige tijd ingezoomd was. Hierdoor was het beeld extra schokkerig.... Excuses hiervoor.

Al met al is dit een prima, mooi, aangenaam gelui!

Dispositie: D¹ F¹ G¹ A¹
De klokken zijn gegoten door Petit & Fritsen tussen 1947 en 1950.
Verdere info over de klokken is te zien in het begin van de video.

Opname: vrijdag 28 februari 2020, tussen 13.00 uur en 14.30 uur.

Bedankt aan de pastoor voor de toestemming en het ons naar boven leiden en Tim voor zijn medewerking!


https://sonnerieshautsdefrance.com/hazebrouck/

Sib2 - Ré3 - Lab3 / Bes° - d' - as'

Cloche 1: « Clémentine », Diamètre 170,7 cm, Poids 3 005 kg, Fondue par Drouot (Père et Fils), à Douai, en 1 855, Chante le Sib2
Cloche 2: « Louise », Diamètre 134,4 cm, Poids 1 450 kg, Fondue par C. Wauthy, à Douai, en 1 922, chante le Ré3
Cloche 3: « Saint-Jean-Baptiste », Diamètre 101,2 cm, Poids 570 kg, Fondue par Drouot, à Douai, en 1 817, Chante le Lab3

Je tiens à remercier la municipalité d’Hazebrouck, pour l’autorisation que de filmer les cloches de l’église de la ville, spécialement pour cette vidéo.

Je remercie tout particulièrement Mr D.Nieuwjaer, chargé des services fêtes, animations et du jumelage de la ville d’Hazebrouck, pour toute cette organisation, ainsi que son accompagnement tout au long de cette belle visite.


Tournai (Belgique, province de Hainaut).
Une présentation des trois cloches de volée de l'église Saint-Jacques, située sur la rive gauche de l'Escaut dans le centre historique de Tournai.
Notes: do3, sol3, do4.


Doornik (België, Henegouwen)
Een voorstelling van de drie luidklokken van de kerk Saint-Jacques in Doornik.
Tonen: c1, g1, c2.

01:36 Photos & sonnerie cloche 3/Foto's en luiden klok 3
03:25 Photos & sonnerie cloche 2/Foto's en luiden klok 2
06:35 Photos & sonnerie cloche 1/Foto's en luiden klok 1
10:40 Plenum/volgelui

1) Marie-Jacqueline, c1/do3
Poids/gewicht: ca. 2.660 kg
Ø 1,597 m
Marcel Michiels Jr., Tournai, 1951

2) Melchior, g1/sol3
Poids/gewicht: ca. 510 kg
Ø 0,962 m
Coulée en/gegoten in: 1510. Fondeur?

3) Claire-Charlotte, c2/do4
Poids/gewicht: ca. 300 kg
Ø 0,744 m
Marcel Michiels Jr., Tournai, 1951

Les deux cloches Michiels remplacent deux cloches, enlevées en 1943, dont la plus cloche avait été coulée en 1841 par Drouot (poids 2600 kg). En 1737, le fondeur tournaisien Barbieux livre un petit carillon de 17 cloches, probablement détruit pendant la Révolution.
L'église Saint-Jacques est inscrite au patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie. Une première église est construite au milieu du 12ième siècle. La partie plus basse du clocher daterait encore de cette époque. L' église actuelle est construite à la fin du 12ième et au 13ième siècle. Le choeur a été agrandi en 1368. Au 19ième siècle, l'église a été restaurée ce qui explique les éléments néogothiques dont les vitraux de Jean-Baptiste de Béthune.

In 1943 werden twee klokken opgeëist. De grootste, gegoten in 1841 door Drouot, woog ongeveer 2600 kg. In 1737 goot Barbieux uit Doornik een kleine beiaard/klokkenspel van 17 klokken voor de kerk. Vermoedelijk ging dit klokkenspel verloren tijdens de Franse Revolutie.
Doornik lag in de middeleeuwen op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella die vanuit Duitsland over Doornik & Parijs verder zuidwaarts liep. De eerste kerk zou halverwege de 12de eeuw gebouwd zijn. De onderste delen van de toren dateren nog uit deze periode. De huidige kerk is gebouwd vanaf het einde van de 12de eeuw en in de 13de eeuw. In 1368 werd het koor verhoogd. Een grote restauratiecampagne volgde in de 19de eeuw waarbij neogotische elementen toegevoegd werden, onder meer de mooie glasramen in het hoogkoor van Jean-Baptiste de Béthune.

Grand merci à Mr. Bernard pour son autorisation de filmer les cloches et pour son accueil.
Ook dank aan Joeri De Vreese voor de assistentie.
Verder aanwezig bij het bezoek waren: Joeri De Vreese, Thierry Pauwels & Lander Vierendeel.


Beveren (Oost-Vlaanderen)

Een voorstelling van de drie luidklokken van de Sint-Martinuskerk te Beveren, gelegen in het Waasland.

00:00 Foto's van de kerk + halfuurslag & uurslag
01:13 Foto's & luiden klok 4 (a2/la4)
02:43 Foto's en luiden klok 3 (fis1/fa#3)
05:54 Foto's en luiden klok 2 (e1/mi3)
09:57 Foto's en luiden klok 1 (cis1/do#3)
14:50 Driegelui (cis1, e1, fis1)

Tonen: cis1, e1, fis1, a2 / do#3, mi3, fa#3, la4

1) Onze-Lieve-Vrouw, cis1
Gewicht: 2.254 kg
Diameter: ca. 1,500 meter
Gegoten in 1961 door Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel (NL)/Geleverd door Bauwens-Goossens te Gent.

2) Sint-Martinus, e1
Gewicht: 1.385 kg
Diameter: ca. 1,300 meter
Gegoten in 1948 door Marcel Michiels Jr. te Doornik.

3) Sint-Anna, fis1
Gewicht: 1.050 kg
Diameter: ca. 1,100 meter
Gegoten in 1955 door Marcel Michiels Jr. te Doornik

4) Geen naam ('Pispotje in de volksmond), a2
Diameter: ca. 0,450 meter
Gegoten in 1785 door Huaert te Antwerpen.

Tijdens WO II werden in 1943 werden drie klokken opgeëist: Sint-Martinus (2.590 kg), Maria Adelaïde (1.820 kg) en Blasius (350 kg). Deze drie klokken waren allen in de 19de eeuw gegoten, vermoedelijk door Van Aerschodt in Leuven.


Met dank aan Dhr. Claus voor de toestemming om de klokken op te nemen. Ook dank aan de koster, Dhr. Bral, voor de begeleiding in de toren en zijn gastvrijheid.
Tenslotte ook dank aan Joeri De Vreese voor de assistentie.


Halle (België, Vlaams-Brabant).
Hal (Belgique, Brabant flamand).

Een voorstelling van de klokken van de Sint-Martinus- of Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Halle, gelegen langs de Zenne, ongeveer 15 kilometer ten zuidwesten van Brussel. De basiliek van Halle is een bekend bedevaartsoord waar Onze-Lieve-Vrouw van Halle ofwel de zwarte Madonna van Halle vereerd wordt.

FR:
Sonnerie des cloches de la basilique Saint-Martin à Hal, à 15 km de Bruxelles, qui est un lieu de pèlerinage important grâce à la statue miraculeuse de Notre-Dame de Hal.


00:01 Uurmelodie beiaard / Mélodie de l'heure du carillon.
KLOKKENMUSEUM / Musée abritant des cloches historiques pronvenant du carillon.
00:53 Katharina-------------Ø 114 cm----850 kg-- e1?------Daniël & Michiel de Leenknecht-Van Harelbeke,---ca. 1400 (Gebarsten sinds 1936).
01:15 Anna--------------------Ø 82 cm------375 kg---b1-------Joris Waghevens---------------------------------------------------1505
01:53 Peeter------------------Ø 60 cm------125 kg---e2-------Peter I van den Ghein---------------------------------------------1554. (Gewicht mogelijk 142 kg?)
02:20 Henricus--------------Ø 57,5 cm---118 kg---f2-------Joris Waghevens----------------------------------------------------1505.
02:38 Jhesus-----------------Ø 37 cm-------------------c3----------Van den Ghein???------------------------------------------------1552.
02:49 Gildenklok--------------------------------------------a2---------- Alexius Jullien-----------------------------------------------------1702.
03:10 Admiraal--------------Ø 80 cm-----700 kg---------------Peter II van den Ghein--------------------------------------------1563. (Geen klankopname).
03:43 Salvator-Gabriël---Ø 110 cm---704 kg---g1-------Joris Waghevens-----------------------------------------------------1518. (Nagestemd. Nog in de beiaard).
04:20 Henricus, Peeter, Anna

LUIDKLOKKEN / Cloches de volée.
1) (05:30) Bromklok / Bourdon, c1 (do3)/ B° (Si2).
Gewicht: 3.500 kg, Ø 168,7 cm,
Andreas Lodewijk Van Aerschodt, Leuven, 1849.

2) (08:56) Grote Maria, d1 (re3)/ cis1 (do#3)
Gewicht: 2.050 kg, Ø 149 cm
Walterus, 1480.

3) (12:00) Kleine Maria, e1 (mi3)/dis1 (re#3)
Gewicht: 1.050 kg, Ø 123,3 cm
Daniël en Michiel De Leenknecht - Van Harelbeke, 1390.

4) (11:50) Zonder klepel, fis1, Ø 108,7 cm, Sergeys, 1972.

14:05 'VOLGELUI' / 'PLENUM' c1, d1, e1 (B°, cis1, dis1).
17:37 c1, d1
20:37 c1, e1

De Sint-Martinusbasiliek van Halle is gebouwd in Brabantse gotiek tussen 1341 en 1467. De basis van de toren is ouder en zou in het begin van de jaren '1200 gebouwd zijn. Door de bouw van de huidige basiliek werd ook de toren telkens verhoogd.

Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van Halle zou afkomstig zijn van de H. Elizabeth van Hongarije en werd door Aleydis, gravin van Henegouwen, naar Halle gebracht. De legende verteld dat het beeld zwart zou geworden zijn omdat Onze-Lieve-Vrouw de kanonskogels opving bij het beleg van Halle in 1489 door Filips van Kleef en in 1580 door Olivier van den Tympel. Vermoedelijk is het beeld echter zwart geworden door oxidatie van het zilver dat het gelaat bedekte, maar daarover bestaat discussie.

De beiaard van Halle bestaat uit 54 klokken en weegt ongeveer 12.900 kg en werd gerestaureerd door Sergeys in 1972. De basis van de beiaard is de Bromklok van Van Aerschodt uit 1849. Ook de Grote Maria van Walterus en de Kleine Maria van de Leenknecht behoren tot de beiaard, samen met de klok Salvator-Gabriël van Waghevens. Verder bestaat de beiaard uit klokken van Omer Michaux uit 1920 en Jacques Sergeys uit 1972-1973.

Met dank aan deken R. Decoster en mevrouw A. Renaux, voorzitster van de kerkfabriek voor de toestemming om de klokken op te nemen. Ook dank aan zuster Marie-Françoise Detroyer voor de gastvrije ontvangst ter plaatse.
Ook dank aan Joeri de Vreese en aan Thierry Pauwels voor het manueel luiden van de klokken.

Tags

Mehrere Videos parallel von Jessomann98, SHDF - Sonneries Hauts-De-France, Stormklok, Stormklok, Stormklok mit kerkklokken luidklokken katholieke kerk sint petrus banden bandenkerk Leende, , Doornik, Tournai, Tornaci, België, Belgique, Belgium, Belgien, Belgio, Belgica, campane, campanas, zvony, klok, klokken, kerkklok, kerkklokken, luidklokken, cloche, cloches, bourdon, sonnerie, glocke, glocken, bells, chimes, kerk, church, église, Henegouwen, Hainaut, Schelde, Escaut, Michiels, Marcel Michiels, Saint-Jacques, Saint-Jacobs, Beveren, Waas, Waasland, kerk, church, église, Saint-Martin, Sint-Maarten, Sint-Martinus, Saint Martin's, België, Belgique, Belgium, Belgien, Belgio, Belgica, Oost-Vlaanderen, Flanders, Van Aerschodt, Michiels, Marcel Michiels, Doornik, Tournai, Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel, klok, klokken, kerkklokken, luidklokken, campane, campanas, zvony, bell, bells, glocke, glocken, sonnerie, cloche, cloches, chimes, bourdon, België, Belgique, Belgium, Belgien, Belgio, Belgica, klok, klokken, kerkklokken, luidklok, luidklokken, campane, campanas, Halle, Hal, basiliek, basilique, Onze-Lieve-Vrouw, Martinus, Sint-Martinus, Notre-Dame, Sergeys, Waghevens, Van Aerschodt, bourdon, bromklok, De Clerck, Van den Gheyn, De Leenknecht, Van Harelbeke, bell, bells, glocke, glocken, Brabant, Vlaams-Brabant, Leuven, Louvain, Omer Michaux